30
lis

pieczątki słupsk

Pieczątki są komponowane na ogół po to, żeby przekazywać istotne wiadomości powiązane z prowadzoną działalnością służbową. Najogromniejszą grupę zamawianych towarów stanowią pieczątki nagłówkowe używane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, czy przygotowania listów oraz rozliczeń. Pieczątki nagłówkowe muszą zawierać imię i nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci oraz nazwę firmy oraz dane adresowe. Nieraz umieszcza się adres siedziby firmy, adres do korespondencji lub adres strony internetowej oraz poczty elektronicznej i telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe wykorzystane do poważnej korespondencji biurowej zawierają zazwyczaj nazwę i adres siedziby firmy, wielokrotnie także NIP oraz REGON. Tu z pewnością pamięci reklamowe są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wskazanych postępowaniach przed urzędami czy innymi firmami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach służbowych dane obejmują, przeważnie, wszystkie informacje o lokalizacji i możliwościach kontaktowych z daną firmą. Wolno jednakże uzupełniać je wszelakimi innymi wiadomościami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Comments are closed.